Trainingen tot het einde van dit seizoen

In verband met de examens en toetsweken, alsmede als gevolg van de start bij het NTC van een aantal spelers uit groep 4, gaan de spelers uit groep 3 en 4 op maandag en woensdag samen trainen van 12.30 tot 14.30 uur. Op dinsdag blijven de groepen op de huidige tijd trainen. De hieruit voortvloeiende roosteraanpassingen zijn inmiddels besproken met school.

Tijdens de komende toetsweken kunnen de spelers van alle groepen blijven trainen. De trainers zorgen voor ontspanning en inspanning. Uit het verleden blijkt dat veel spelers dit als prettig hebben ervaren.

De week van 25 juni 2018 is de laatste week waarin trainingen door de RAMO worden verzorgd. Op basis hiervan kunnen de RAMO-spelers in juli 2018 deelnemen aan een aantal schoolactiviteiten zoals de Cultuurweek en sportdagen. Hiermee wordt door de RAMO gehoor gegeven aan de wens van de school.

Op 29 juni 2018 sluiten we formeel het seizoen af tijdens de inmiddels traditionele barbecue. Tijdens deze barbecue zal de “speler van het jaar” uit elke groep bekend worden gemaakt. De komende weken zullen de genomineerden hiervoor worden gekozen door de spelersgroep en de trainers.