Work Hard Play Harder@Rugby Academy MiddenOost

Het laatste nieuws & berichten


End of Season BBQ vrijdag 29 juni 2018

Op vrijdag 29 juni vond de End of Season BBQ plaats bij Rugby Club Hilversum.  We danken Hilversum hartelijk voor de gastvrijheid. Het was een heel levendige en goed bezochte bijeenkomst. Natuurlijk waren de meeste RAMO spelers aanwezig, maar ook de nieuwe lichting voor het volgend jaar EN vertegenwoordigers van de clubs uit de regio.

In het welkomwoordje van voorzitter Peter de Graaf werd natuurlijk iedereen hartelijk begroet en ook werd kort ingegaan op het afgelopen jaar. Peter benadrukte dat er nog meer aandacht moet zijn voor de afstemming tussen het school- en trainingsrooster. Zodat de continuïteit van de studie bij iedereen gewaarborgd is. Veel aandacht dus voor goede communicatie tussen ouders, sporters, school en RAMO. In dit kader wordt nog gewezen op de Feedback en Focus punten, voor het komende seizoen, die Sven gestuurd heeft naar de sporters van groep 3 en 4.

De Speler van het Jaar Award voor elke groep werd geïntroduceerd, waarbij zowel de leerlingen als de trainers de keuze bepaalden. In groep 1 zijn genomineerd Twan Stevens, Cedric van Harten en Ryan Weers. Player of the Year: Ryan. Groep 2, Bob de Graef, Jelte Boomsma en Ruben Schipper. P. of the Y. Ruben. Groep 3 , Olle Osterbosch, Stef Bouma en Berend de Graaf. P. of the Y. Berend. Groep 4 , Berend Zubli, Teun Oostenrijk en Max Wierda. P. of the Y. Max.

Ook werd afscheid genomen van en een certificaat uitgereikt aan de rugbyers die de RAMO gaan verlaten. Sommigen gaan naar het NTC, enkelen naar het buitenland. Ook hebben we afscheid genomen van Fernando Rijswijk. Fernando is jarenlang de conditie- en looptrainer geweest. Dank Fernando en succes!

Na al de mooie woorden, die grotendeels uitgesproken werden door Adri en Sven, was het tijd om te genieten van de BBQ. Dank aan Paula Palma, Erik Bosman en Silvia, voor de organisatie en de verzorging en natuurlijk ook  Rugby Club Hilversum.

We wensen iedereen een zonnige zomer! Rust goed uit en kom fit terug voor een mooi nieuw rugbyseizoen!

GESLAAGD!!!

Mick, Max, Monty, Jade, Axel, Kendra en Sem zijn geslaagd voor hun eindexamen! Een prestatie van formaat waar jullie heel trots op mogen zijn!

Wij willen jullie hierbij van harte feliciteren met dit prachtige resultaat en wensen jullie alvast een prachtige zomer!

Trainingen tot het einde van dit seizoen

In verband met de examens en toetsweken, alsmede als gevolg van de start bij het NTC van een aantal spelers uit groep 4, gaan de spelers uit groep 3 en 4 op maandag en woensdag samen trainen van 12.30 tot 14.30 uur. Op dinsdag blijven de groepen op de huidige tijd trainen. De hieruit voortvloeiende roosteraanpassingen zijn inmiddels besproken met school.

Tijdens de komende toetsweken kunnen de spelers van alle groepen blijven trainen. De trainers zorgen voor ontspanning en inspanning. Uit het verleden blijkt dat veel spelers dit als prettig hebben ervaren.

De week van 25 juni 2018 is de laatste week waarin trainingen door de RAMO worden verzorgd. Op basis hiervan kunnen de RAMO-spelers in juli 2018 deelnemen aan een aantal schoolactiviteiten zoals de Cultuurweek en sportdagen. Hiermee wordt door de RAMO gehoor gegeven aan de wens van de school.

Op 29 juni 2018 sluiten we formeel het seizoen af tijdens de inmiddels traditionele barbecue. Tijdens deze barbecue zal de “speler van het jaar” uit elke groep bekend worden gemaakt. De komende weken zullen de genomineerden hiervoor worden gekozen door de spelersgroep en de trainers.

Sportmedische Centra Plemper (voorheen De Sportartsen Groep)

Sportmedische Centra Plemper (voorheen De Sportartsen Groep) verzorgt reeds sinds 2012 de medische begeleiding van de rugbyers van de RAMO.

Sportmedische Centra Plemper heeft vijf locaties, t.w. in Almere, Baarn, Hoorn, Purmerend en Zaandam. De begeleiding van de RAMO vindt plaats vanuit de locatie Baarn (Meander Medisch Centrum) alwaar de aanstellingskeuringen van alle nieuwe spelers en de 2-jaarlijkse check-ups plaatsvinden. Op deze locatie zijn twee sportartsen werkzaam: Karin van de Ende en Huib Plemper. Ook werkt er een sportarts in opleiding die tevens 2-wekelijks op de RAMO zelf een inloopspreekuur heeft. Op dit spreekuur, waar tevens een fysiotherapeut bij aanwezig is, kunnen spelers met acute klachten en overbelastingblessures terecht. Het doel van dit spreekuur is om zo snel mogelijk tot een juiste diagnose, behandeladvies en prognose t.a.v. inzetbaarheid te komen.

Sporters met ernstige blessures, waar mogelijk aanvullende diagnostiek noodzakelijk wordt geacht kunnen, mits er een verwijzing van de huisarts is, terecht op het spreekuur in Baarn. Voor het inloopspreekuur is geen verwijzing noodzakelijk.

Voor nadere informatie t.a.v. de diensten van Sportmedische Centra Plemper kunt u terecht op www.sportkeuring.nl. Voor de keuringen en het blessurespreekuur in Baarn kunt u telefonisch een afspraak maken: 0900-9879.

Home

Met ingang van het schooljaar 2012/2013 ging bij CVO ‘t Gooi in Hilversum de vierde, en grootste, Rugby Academy van Nederland van start:

Op de Rugby Academy MiddenOost bieden we in samenwerking met de Nederlandse Rugby Bond en NOC*NSF jonge gemotiveerde jongens en meisjes vanaf 12 jaar uit de hele regio Midden- en Oost Nederland een gecombineerde middelbare school – Topsport opleiding aan. Dat vraagt natuurlijk een hoop inzet en discipline van de deelnemers, maar de beloning is dan ook uniek te noemen, geweldige trainingen en natuurlijk de Topsport status (Belofte) van NOC*NSF.

Onze rugbytalenten trainen onder de vakkundige leiding van Adri van der Plas, Sven Bulens en Fernando Rijswijk op de velden van het Comenius College in Hilversum.

Onze hoop is dat al deze jonge talenten uiteindelijk uitgroeien tot in ieder geval spelers van het Nederlandse Team en, misschien wel, de Olympische rugbyers van 2020.