Blessure protocol

FitRecentelijk zijn wij geconfronteerd met een aantal langdurige blessures. Als gevolg daarvan zijn wij zorgvuldig gaan analyseren wat de oorzaak zou kunnen zijn. Daaruit zijn een aantal zaken voort gekomen die wij graag met u willen delen:

  • Navraag bij de andere Academy’s geeft aan dat ons aantal langdurige blessures in procenten van het aantal leerlingen niet afwijkt van de overige Academy’s
  • 50% van de langdurige blessures komen voort uit contact tijdens de clubwedstrijden
  • Bij onderzoek van de overige blessures is niet vast komen te staan dat deze het gevolg zijn van overbelasting of het zwaardere programma dat onze Academy spelers doorlopen
  • Na onderzoek bij de Academy fysiotherapeut blijkt dat er niet altijd een totaal overzicht is bij de behandelende specialisten van een of meerdere leerlingen.
  • De wederzijdse communicatie tussen ouders en Academy ten aanzien van afwezigheid van leerlingen op de trainingen is niet goed vastgelegd.
  • Er is een patroon zichtbaar tussen aanwezigheid en inzet tijdens trainingen en kleinere blessures/uitval : minder aanwezigheid/inzet leidt tot kleine blessures

Wij vinden het belangrijk om naar aanleiding van bovenstaande constateringen een aantal maatregelen te nemen. De maatregelen zijn vastgesteld na overleg tussen de medische staf, de technische staf en het bestuur van de Academy. Wij vragen u dringend, in het belang van de spelers, om uw medewerking.

  1. Het trainingsschema voor groep 1 kent een toenemende belasting, in overleg met de technische staf is het programma inmiddels aangepast. Voor groep 2 zal die aanpassing, indien noodzakelijk, plaatsvinden na de testen zoals onder punt 2 genoemd.
  2. Vanaf medio december worden onze deelnemers tijdens hun reguliere trainingen op o.a. vaardigheden en kracht getest zodat een betere afstemming van het trainingsprogramma op de groep, danwel op een individuele speler, zal kunnen worden gemaakt.
  3. Het bestuur van de Academy heeft een protocol ontworpen wat moet leiden tot een optimale behandeling/begeleiding van de geblesseerde spelers. Daaraan gekoppeld is er tevens een aanscherping vastgesteld voor het aan-en afwezigheidsprotocol.

Wij vertrouwen erop dat de bovenstaande maatregelen bijdragen aan de gezonde en sportieve ontwikkeling van onze deelnemers.

Het formulier, en de uitleg hiervan, kunt u vinden op onze Documenten pagina.