Indrukwekkende afsluiting schooljaar LOOT-leerlingen

Op vrijdag 12 juli 2019 is tijdens de laatste bijeenkomst van het schooljaar met alle docenten van CVO ‘t Gooi tevens alle tijd genomen om de sportprestaties van alle LOOT-leerlingen, in combinatie met de behaalde schoolresultaten, eens uitvoerig te belichten.

Alle aanwezige docenten zijn uitvoerig geïnformeerd, ondersteund met actiefoto’s en een opsomming van de belangrijkste sportprestaties door Michiel Hess, over wat een ieder bereikt heeft op sportief gebied in het afgelopen schooljaar. Daarna reikten de LOOT-leerlingen medailles uit aan de docenten als dank voor alle extra stappen die zij hebben gezet voor de topsport.

Een prachtig initiatief vanuit CVO ‘t Gooi om de samenwerking tussen docenten en LOOT-leerlingen verder te intensiveren en waar mogelijk te verbeteren. Het was goed om te zien dat een groot aantal RAMO-spelers de moeite hadden genomen tijdens deze bijeenkomst aanwezig te zijn!

Bekendmaking nationale jeugdselecties

Vandaag zijn de nationale jeugdselecties bekend gemaakt. Wij zijn bijzonder trots op al onze spelers, geselecteerd of niet. Uiteraard willen wij hierbij de volgende spelers van harte feliciteren met hun selectie:
NL U16: Cedric van Harten, Joey Buskens, Jules Swier, Daan Jazet, Dean Veenendaal, Koen Krieger en Thomas Krijtenburg.
NL U17: Kiran Chanchal, Berend de Graaf, Max van Hilst, Niels Govaerts, Olivier van Esch, Teun Oostenrijk, Lars Maaswinkel en Vikas Meijer.
NL U18: Berend Zubli, Kimo Frans en Maximus Walther.

Wij wensen onze geselecteerde spelers heel veel succes om hun selectie komend seizoen waar te maken. Het nieuwe seizoen zullen we vol energie aan de slag gaan met deze jongens, maar zeer zeker ook met de spelers die het deze keer net niet gehaald hebben om het de volgende keer wel te halen!

Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met CVO ‘t Gooi

De Rugby Academy Midden Oost (RAMO) en CVO ’t Gooi hebben hun samenwerking naar een hoger plan getild. Niet alleen sporten de rugby talenten op de velden en fitness ruimten van het Comenius College, de rugby trainers en de Top Talenten (LOOT) begeleiders stemmen nu ook hun begeleiding beter met elkaar af.

Peter de Graaf (RAMO) en Cors Westerdijk (CVO ‘t Gooi)

Hoe coach je een topsporter in opleiding? Hoe zorg je dat hijzelf het initiatief neemt en de doelen bereikt om zich te ontwikkelen? Of dat nu een rugby tackle, een kick aanleren of een planning voor huiswerk is. Daarom slaan de Loot begeleiders van de scholengemeenschap van CVO ’t Gooi en de trainers van de RAMO hun handen ineen. De RAMO is in 2011 opgericht en heeft als doel onderwijs en topsport op een optimale wijze te combineren. Er zijn momenteel ruim 60 sporters, die een middelbare schoolopleiding op ’t CVO volgen. De doorstroom naar de vertegenwoordigende nationale jeugd teams is groot en groeiend. Bovendien zijn de resultaten op school goed en zijn ze gemiddeld beter dan die van de niet RAMO scholieren. Dat wordt bereikt door goed samen te werken aan het verbeteren van het prestatiegedrag in de school en op het sportveld.

Cubs RDD 4

Afgelopen zaterdag vond de RDD 4 plaats voor de eerstejaars Cubs in Den Haag.

Het team van Midden-Oost heeft voortreffelijk gepresteerd met twee gewonnen en één nipt verloren wedstrijd.

Eerstejaars Cubs Midden-Oost