Druk bezochte open dag

onze stand

Tijdens de open dag van onze partner, CVO ‘t Gooi, was er bijzonder veel belangstelling voor onze prachtig aangeklede stand. Zoals jullie kunnen zien op de foto was er gelukkig een heel team van vrijwilligers om te helpen al die belangstelling voor onze rugby academy in goede banen te leiden en kon iedere vraag beantwoord worden.

ingebruikname spelersvolgsysteem uitgesteld

Zoals we tijdens de bijeenkomst van 26 november hebben vermeld, hebben we gewacht met de ingebruikneming van het spelersvolgsysteem tot de verbeterde versie van dit systeem ontwikkeld zou zijn. De oplevering hiervan stond op de planning voor medio november. Helaas is door de ontwikkelaar de datum naar achteren geschoven en verwachten we het systeem per januari 2013 te kunnen gaan gebruiken.

Uiteraard houden we een en ander nauwlettend in de gaten en zullen zo snel wij iets meer weten jullie daarvan op de hoogte brengen.

Sporttalent 2012 Gemeente Almere

Alle winnaars van 2012
Alle winnaars van 2012

Onze speler Mathijs Groot is, ondanks zware competitie uit de turn wereld en de handboog schutterij, verkozen tot Sporttalent 2012 van de gemeente Almere. We zijn natuurlijk behoorlijk trots op hem.

Deze verkiezing laat zien dat het harde werk van jullie niet onopgemerkt voorbijgaat. Jullie investering in je talent, je doorzettingsvermogen en jullie discipline maakt van jullie allemaal de toekomstige elite van het (inter)nationale rugby.

In de eerste plaats is dit natuurlijk geweldig voor Mathijs, maar het is ook een overwinning voor onze geweldige Academy, dus jullie allemaal, en voor het rugby in het algemeen. Wij verwachten dat dit de eerste is van vele prijzen en oorkonden die jullie gaan verzamelen, want we zijn trots op jullie allemaal!

Paypool Actie

Onze paypool actie is beëindigd. Deze slimme manier om iedereen die dat wilde (Opa’s & Oma’s, Vaders & Moeders, Ooms & Tantes, andere familieleden, vrienden, verre kennissen en vreemde types) een bijdrage te laten leveren aan onze Academy heeft in totaal € 750,- opgeleverd die door onze penningmeester zijn toegevoegd aan de algemene middelen. We zijn dankbaar voor iedere euro die is gestort en willen dan ook iedereen die heeft bijgedragen van harte bedanken.

Natuurlijk hebben we meer geld nodig om ook volgend jaar de Academy een succes te laten blijven en de noodzakelijke ondersteuning te kunnen blijven bieden. Heeft u ideeën over hoe we dit kunnen doen, aarzel dan niet om ons te benaderen. Alle beetjes helpen!