Ouderbijeenkomst groep 1A, 1B en 2

Afgelopen maandagavond vond de ouderbijeenkomst plaats voor ouders van de talenten uit groep 1A, 1B en 2.

Deze avond begon met een leerzame presentatie van Josette van Toor, (sport)diëtist en o.a. gespecialiseerd in voeding voor (top)sporters. Vragen als ‘Wat is nu eigenlijk goede voeding?’, ‘Welke voedingsstoffen hebben we wanneer nodig?’ en ‘Hoe kunnen we zien of iemand te weinig drinkt?’ werden op een zeer duidelijke manier beantwoord. Tot slot werd er nog een casus voorgelegd die met de verkregen informatie prima door een ieder kon worden beantwoord.

Na de presentatie was het tijd voor de ‘met de benen op tafel’ sessie. In een informele setting werd iedereen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De geleverde input helpt de RAMO om, waar mogelijk, verder te professionaliseren.

Mede gelet op de reacties van de aanwezigen kunnen we terugkijken op een geslaagde avond die, in welke vorm dan ook, zeer zeker een vervolg gaat krijgen.

Leden RAMO Arbitrage Commissie

Refererend aan het gestelde in artikel 6 van het onlangs op deze website gepubliceerde huishoudelijk reglement heeft benoeming van de leden van de “RAMO Arbitrage Commissie” inmiddels plaatsgevonden. Deze commissie bestaat uit de volgende leden:

  • Mevrouw Heleen Leverstein van Citters
  • Mevrouw Margot Holland
  • De heer Michiel Hess

U kunt de commissie bereiken op het e-mailadres: arbitragecommissie@rugbyacademymiddenoost.nl

Ouderbijeenkomst groep 1a en 1b op 12 november 2018

Op maandagavond 12 november 2018 organiseert de RAMO een bijeenkomst voor alle ouders en/of verzorgers van de deelnemers aan de RAMO, groep 1a en 1b.

De avond start om 19:00 uur (inloop vanaf 18:45 uur) en eindigt rond 21:00 uur en zal worden gehouden op het Comenius College te Hilversum (Bisonlaan 1).

Klik hier voor meer informatie over deze avond. Deze uitnodiging is ook reeds eerder per mail aan u verzonden.