De Inschrijving

De inschrijving

Hoe gaat de inschrijving in zijn werk, onderstaand vind je de vereisten om inschrijving te starten en de stappen die je moet nemen voor een succesvolle inschrijving:

Vereisten om inschrijving te starten:

 • Je bent door je club afgevaardigd naar de RDD en neemt deel aan het RDD programma
 • Je bent fysiek in een uitstekende conditie
 • Je bent een doorzetter en beschikt over een “topsport mentaliteit”
 • Je gaat naar de middelbare school of start daar in het aankomende schooljaar.

De 1e kennismakingstraining vindt plaats op woensdag 20 november 2020 van 12.00 tot 14.30 uur. De 2e kennismakingstraining vindt plaats op woensdag 22 januari 2020 van 12.00 tot 14.00 uur (inloop vanaf 11.45 uur). Inschrijven voor deze kennismakingstrainingen doe je door een email te sturen met je naam, geboortedatum en vereniging naar tc@rugbyacademymiddenoost.nl

Aanwezigheid bij de kennismakingstraining is belangrijk; jij kunt aan een Academy-training meedoen en de trainers kunnen beter beoordelen of je past binnen een topsportopleiding.
De uitnodiging voor deze kennismakingstraining zal worden verzorgd door ons secretariaat en wordt verzonden aan alle deelnemers aan de RDD binnen de desbetreffende leeftijdscategorieën.
Spelers die zich willen inschrijven na 22 januari 2020 kunnen een uitnodiging verwachten van de TC van de RAMO om tijdens een reguliere Academy-training aanwezig te zijn zodat ook deze spelers gezien zijn door de Academy-trainers.

Te volgen procedure:

 • Vul het Academy inschrijvingsformulier in en mail dit ondertekend naar ons secretariaat (secretaris@rugbyacademymiddenoost.nl)
 • Ingeschreven zijn of zich nog laten inschrijven bij een Topsport Talent School (LOOT) (CVO ‘t Gooi te Hilversum). Niet toegelaten tot een van de aangesloten scholen betekent dat je ook niet kan deelnemen aan de Academy aangezien al onze spelers hun voortgezet onderwijs volgen bij een LOOT-school.
  Belangrijk hierbij is te melden dat bij inschrijving voor 6 maart 2020, 12.00 uur bij CVO ’t Gooi te Hilversum de brugklas Academy-spelers direct kunnen worden geplaatst, aanmeldingen na deze datum kunnen niet worden gegarandeerd maar zullen in een verdeelsleutel terecht komen met de andere sporten. Helaas kunnen wij directe plaatsing van spelers die onderwijs volgen vanaf klas 2 niet garanderen; deze spelers moeten wachten tot medio juni/juli 2020 wanneer de rapportbesprekingen door het CVO zijn afgerond.
 • Het invullen van een motivatietest.
 • Deelgenomen aan de kennismakingstraining of apart gezien door TC.
 • Je laten keuren door een door de Academy aangewezen sportarts.

Als bovenstaande procedure is doorlopen en ons secretariaat heeft:

 • Ingevuld en getekend Academy inschrijvingsformulier en ingevulde motivatietest ontvangen.
 • Melding van definitieve inschrijving bij CVO ’t Gooi ontvangen.
 • Verklaring van de sportarts ontvangen dat de speler is goedgekeurd.

Dan is jouw inschrijving definitief geregeld!