RAMO Arbitrage Commissie

Refererend aan het gestelde in artikel 6 van het huishoudelijk reglement heeft benoeming van de leden van de “RAMO Arbitrage Commissie” inmiddels plaatsgevonden. Deze commissie bestaat uit de volgende leden:

  • Mevrouw Heleen Leverstein van Citters
  • Mevrouw Margot Holland
  • De heer Michiel Hess

U kunt de commissie bereiken op het e-mailadres: arbitragecommissie@rugbyacademymiddenoost.nl