School

In Nederland zijn op dit moment 30 scholen door het Ministerie van Onderwijs Wetenschappen en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend als Topsport Talenten School waarbij van de wettelijk vastgestelde lestabel mag worden afgeweken om op deze manier extra tijd te kunnen investeren in de talentontwikkeling van de jeugdige sporter.

CVO ‘t Gooi in Hilversum is een school met zo’n Topsport Talenten status. Het Topsport Talenten Programma houdt in dat toptalenten in hun sport de kans krijgen hun sportcarrière vorm te geven en tegelijkertijd hun schoolcarrière mogelijk blijft. Het Topsport Talenten programma maakt het mogelijk om het schooldiploma te behalen, terwijl de trainingsinzet en sportuitoefening gewaarborgd zijn.

Topsport Talenten Scholen zijn middelbare scholen waar je als sporttalent onderwijs en sport samen kan ontwikkelen. Er wordt al vanaf klas 1 in het voorgezet onderwijs (VMBO-HAVO-VWO) rekening gehouden met de specifieke sportwensen van de sporttalenten.

Topsport vraagt veel tijd voor trainingen, wedstrijden en reizen. Een Topsport Talenten School houdt rekening met deze sportactiviteiten door extra faciliteiten aan te bieden. De faciliteiten hangen af van wat de topsporter nodig heeft. De scholen passen maatwerk toe voor elke sporter. Voor de school is het daarbij van belang dat de sporter een goed schooldiploma haalt. Topsporters kenmerken zich door het kunnen combineren van topsport en studie.