founding-members

Onze Founding Members zijn donateurs die door hun gulle gaven de opstart van onze geweldige rugby Academy mede mogelijk hebben gemaakt. Natuurlijk zijn wij daar bijzonder dankbaar voor en willen juist deze founding members extra in het zonnetje zetten.

Wilt u ook een plekje in onze zon?

Dat kan nog steeds door slechts 50 euro of meer over te maken op rekening nummer 41.82.37.425. Als tegenprestatie nodigen we alle Founding Members uit voor al onze spetterende evenementen en krijgen de Founding Members natuurlijk ook onze prachtige nieuwsbrief.

Raymond Höhle
Wim van Broekhuizen
Henny Lamme
Monique Strijdonk
Tiny Heijnen
Tom Knappers
Familie Lamme
Paul Zuidema
Familie van Ieperen
Familie Groot
Familie Mackaaij
Jerker Grader