Sponsoring is noodzaak

[mk_page_section][vc_column width=”1/1″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text margin_bottom=”30″]

Algemeen:

Rugby is een opkomende sport in Nederland. Omdat Rugby een contactsport is kent iedereen het belang van de spelregels en accepteert men zonder morren de beslissingen van de officials. Daarnaast is het een uitdagende sport, die het uiterste vraagt van conditie en mentaliteit. En Rugby is een gezellige sport, na de wedstrijd wordt gezamenlijk nog gezellig een hapje en drankje genuttigd. In de (landelijke) media verwijst men steeds vaker naar Rugby als voorbeeld van een leuke sport.

Juist om de groei van rugby te promoten, en om de Nederlandse inbreng in de internationale rugbywereld naar een hoger niveau te tillen heeft de Nederlandse Rugby Bond, samen met NOC*NSF, een uitgekiend plan ontwikkeld wat als handleiding dient voor de ontwikkeling van jeugdig talent.

lichting 2012 - 2013 RAMO tenue
Het hele team van jaargang 1

Rugby Academy MiddenOost is een doorontwikkeling van dat plan, het Meerjaren Opleidingsplan Rugby. De doelstelling van onze Academy is om jong talent, vanaf het eerste jaar middelbaar onderwijs, een gecombineerde TopSport- en school opleiding aan te bieden. Wij doen dat in samenwerking met CVO ’t Gooi zodat we alle niveaus van onderwijs kunnen faciliteren. Onze leerlingen krijgen naast de schoolopleiding een bijzonder sportprogramma aangeboden, ontwikkeld door ervaren trainers in samenwerking met de NRB, uitgaande van het principe dat je spelers door het aanbieden van voldoende training kunt vormen tot topsporters.

Er zijn verschillende selecties die een mogelijke deelnemer moet doorlopen. Ten eerste dient de deelnemer door de club afgevaardigd te worden naar de RTC (Regionaal Talenten Centrum). Bij de instroom in de RTC wordt de deelnemer beoordeeld op fysiek, mentaliteit en inzicht. Nadat deze selectie met succes is afgerond krijgt de deelnemer onder begeleiding van bondstrainers extra training aangeboden. Nadat de deelnemer een jaar deze trainingen volgt wordt de deelnemer wederom beoordeeld en getest. Diegenen die het beste presteren komen in aanmerking voor toelating op de Rugby Academy.

Doordat alle deelnemers deze zware selectie doorlopen voor zij daadwerkelijk worden toegelaten tot de Academy zien wij dat er een duidelijke voorbeeldfunctie is ontstaan naar alle andere kinderen waar zij mij in aanraking komen, zowel op hun club als in de dagelijkse omgang met buurtgenoten, vrienden en vriendinnen.

Door anderen in de rugby community (spelers, coaches, bestuurders, ouders, supporters) worden de deelnemers als ambassadeurs voor de rugbysport gezien. Deze rol vervullen de deelnemers met verve, zij laten geen mogelijkheid onbenut om de normen en waarden van rugby uit te dragen.

Alle winnaars van 2012
onze talenten doen ook mee met sportverkiezingen

Daarnaast proberen wij waar mogelijk onszelf en vooral de spelers van onze Rugby Academy in het voetlicht te plaatsen door gebruik te maken van de verschillende media die ons ter beschikking staan, zoals de website en onze facebook pagina’s.

Sponsoring:

Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur krijgt geen enkele vergoeding en ook de vrijwilligers die zich aan ons hebben verbonden doen alles kosteloos. Dit drukt de kosten en zorgt dat elke binnenkomende gelden worden omgezet in aandacht voor onze deelnemers.

Voor onze inkomsten zijn wij afhankelijk van de bijdragen die we ontvangen van de NRB, de lesgelden van de ouders en onze sponsoren. Daarnaast hebben we een aantal initiatieven ontplooit in het eerste jaar waar we extra geld mee hebben gegenereerd. Zo hebben we een sponsorloterij gehouden, waarbij we plekken op de shirts hebben verloot en hebben we een crowdfunding gestart waardoor we anderen dan gewoonlijk konden bereiken.

Jammer genoeg blijft er nog veel ruimte over voor verbetering en staan we voor grote uitdagingen om de benodigde financiën voor de verbeteringen die we voor ogen hebben te kunnen realiseren. Voor die zaken zoeken we daarom additionele sponsoring.

Wat hebben we nodig:

Omdat onze deelnemers hard trainen bewegen we ons tegen de limieten van hun fysieke mogelijkheden aan. Hoewel ons budget het eigenlijk niet toelaat hebben we daardoor dringend behoefte aan verdere professionalisering van de begeleidende medische staf.

  • In het ideale plaatje hebben we twee keer per week de beschikking over een fysiotherapeut, hebben we een sportarts beschikbaar voor noodzakelijke behandeling van blessures en hebben we een gespecialiseerde sportdiëtist die allen te samen een op maat gemaakt individueel programma voor onze topsporters kunnen maken en dit ook monitoren. Deze begeleiding is erg duur en we zoeken dan ook naar een of twee specifieke partner(s) die ons hierin met raad en financiële middelen ter zijde kan staan.
  • Ook in het trainingstraject zouden we graag wat meer professionalisering doorvoeren, o.a. door een grotere trainerspool op te zetten, een aantal extra faciliteiten aan te bieden en meer trainingsmateriaal aan te schaffen. Ook hebben we behoefte aan locaties voor de wintertrainingen, aan uitgebreidere mogelijkheden voor conditionele training, zoals bijvoorbeeld zwemtraining en aan meer rugby specifieke toestellen zoals een scrummachine. Ook hier geldt dat de financiële middelen voldoende zijn voor een basis, maar dat we voor de grotere wensen dringend behoefte hebben aan sponsoren. We denken hierbij aan kledingsponsors, aan schoeisel sponsoren en aan financiële sponsoring door diverse bedrijven.
  • Tevens blijft er een behoefte aan financiële ondersteuning voor de incidentele projecten zoals de jaarlijkse trip naar een bijzondere rugby trainingslocatie om daar een week lang alleen maar met de sport bezig te zijn onder begeleiding van bijzondere trainers.
  • Het vervoer van de deelnemers in de breedste opvatting blijft een punt van aandacht en voor de ouders een grote kostenpost. Ook hier zouden we met de juiste sponsor iets kunnen doen.
  • Naast al deze zaken is er nog de intentie om een speciaal fonds in het leven te roepen, of om samenwerking te zoeken met een dergelijk fonds, om getalenteerde rugbyjongeren die het financieel niet rond kunnen krijgen te ondersteunen.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/mk_page_section]